مرور برچسب

محمد علی

بیش از ۱۰ هزار نوزاد به نام «علی» در سال ۱۴۰۱ نام گذاری شده‌ اند

از ابتدای سال تاکنون بیش از 10 هزار نوزاد به نام مبارک علی نام گذاری شده‌اند. از ابتدای امسال تاکنون بسیاری از ایرانیان اسامی علی، امیرعلی، علیرضا ، محمدعلی را برای نوزادان پسر خود انتخاب کردند. #نوزاد #علی #1401 تاکنون نام " علی"