مرور برچسب

محصولات کشاورزی

انتشار متوسط قیمت تولید محصولات کشاورزی در پاییز

متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. #قیمت #محصولات_کشاورزی #پاییز متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینة خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ منتشر شد. در بخش

بازاری میلیاردی به نام چین برای محصولات کشاورزی و دریایی ایران

مهدی صفری (معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در چین):بازار چین آنقدر گسترده است که هر چقدر محصولات کشاورزی و دریایی به این کشور صادر کنیم، باز هم ظرفیت وجود دارد. مجوز صادرات زعفران غیر دارویی و مرکبات به چین اخذ