مرور برچسب

محسنی اژه‌ای

تذکرات محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان استان‌های میزبان مقامات

🎥 رئیس قوه قضائیه: مردم از تشریفات و تجملات خوششان نمی‌آید، مردم عمل ما را می‌خواهند من مسئول امنیت نیستم و نمی‌خواهم در کار دیگران دخالت کنم؛ اما از فاصله فرودگاه تا استانداری استان مرکزی که محل برگزاری این جلسه است، بر مبنای مشاهدات