مرور برچسب

مجوز قیام قبل از قائم

تحلیل جواز قیام قبل از ظهور حضرت قائم (عج) منجی موعود

با عنایت به این که نظریه ولایت فقیه در کشور ایران، با راهبری مراجع تقلید و روحانیت و در راس آن ها حضرت امام خمینی - قدس سره - تحقق یافت و به اوج خود رسید، پس از استقرار جمهوری اسلامی، مزدوران استعمار، لیبرال ها، و مغرضان، و گاهی خودی های