مرور برچسب

مجله اسپیپکتیتور

 ایالات متحد آمریکا دچار عدم اتحاد و انشقاق است.

استراتژیست مشهور آمریکایی می‌گوید که ایالات متحده در مقابله با چالشهای مدرن، دچار عدم اتحاد داخلی و شکاف داخلی است. #کیسینجر#استراتژیست#عدم_اتحاد_آمریکا «هنری کیسینجر» وزیر خارجه پیشین آمریکا و استراتژیست مشهور آمریکایی در سخنرانی