مرور برچسب

مجازات قانونی

ممنوعیت استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور،گفت: استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملا ممنوع است. #غلامعباس_ترکی#معاون#حقوق_عامه#ممنوعیت#دخانیات#فضای#عمومی چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین