مرور برچسب

متوسط قیمت

انتشار متوسط قیمت تولید محصولات کشاورزی در پاییز

متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. #قیمت #محصولات_کشاورزی #پاییز متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینة خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ منتشر شد. در بخش