مرور برچسب

مبارزه علیه ستم شاهی

فرآیند گرایش به انقلاب اسلامی /دوران تبعید و تکامل وجه سلبی اندیشه امام خمینی (ره)

در انديشه ي سياسي امام خميني (ره) دوران تبعيد و تکامل وجه سلبي انديشه امام خميني (ره) دوران تبعيد فرصتي براي امام فراهم آورد تا از رهگذر آن، با تأمل در احوال مسلمانان و انديشه درباره ي علل ضعف فزاينده و فساد و انحطاط حاکم بر جوامع

گام های راهبردی روحانیت در منظومه انقلاب اسلامی

امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه و نقش روحانیت در سازماندهی و بسیج آحاد مردم این چنین بیان داشته است: «در تمام مراحل، روحانیت نقش اول را داشت، ... همه ی این ها بودند، لکن آن که ملت را بسیج کرد، آن روحانیت بودند. #نقش#روحانیت#انقلاب#اسلامی