مرور برچسب

ماه رمضان

دانشگاه‌ها در ماه مبارک رمضان مجازی شود

برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی خواستار مجازی شدن دانشگاه‌ها در ماه مبارک رمضان شدند. #دانشگاه #ماه_رمضان #فضای_مجازی برخی دانشجویان  خواستار مجازی شدن دانشگاه ها در ماه مبارک رمضان شدند. این کاربران گفتند: «در ماه