مرور برچسب

مانور هوایی

تهران روی ۳ گسل فعال و بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران

شهردار تهران گفت: ۳ گسل فعال و بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار در سطح شهر تهران نگرانی بالقوه‌ای برای همه ما محسوب می‌شود. #گسل_فعال#ستاد#بحران#زاکانی#شهردار#بافت #نا_پایدار زاکانی صبح امروز و با حضور در ستاد مدیریت بحران تهران