مرور برچسب

ماموریت ایلان ماسک

ادامه دار شدن اخراج کارمندان توییتر

به رغم وعده ایلان ماسک، اخراج کارمندان توییتر همچنان ادامه دارد و این شرکت طی هفته گذشته باز هم تعدادی از کارمندان خود را برای کمک به کاهش هزینه ها اخراج کرده است. #توییتر #ایلان_ماسک #اخراج_کارمندان_توییتر ایلان ماسک همچنان کارمندان