مرور برچسب

مالیات

مالیات بر عایدی سرمایه؛ به نفع مردم،به ضرر سوداگران

♨️ مالیات بر عایدی سرمایه CGTنوش‌داروی ثبات و نجات اقتصادی ایران از سفته‌بازی، دلالی و سوداگری مالیاتی رفتارساز، برای کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، و هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد ابزار کارآمدی که متاسفانه سال‌هاست