مرور برچسب

مالیات هوشمند

همایش نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند / اقتصاد مقاومتی

دبیر علمی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: رویکرد این همایش نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند است و تلاش داریم از پشتوانه علمی و پژوهشی پلی به سمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در نظام مالیاتی بزنیم. #مالیات#هوشمند_عادلانه#اقتصاد_مقاومتی