مرور برچسب

لیتیم

کشف جدید ذخایر عظیم لیتیم در ایران

خبری فوق العاده مهم :ایران ذخایر بزرگ لیتیوم جهان را کشف کرد که کشورمان را به دومین ذخایر بزرگ لیتیوم جهان پس از شیلی تبدیل می کند!حالا بیشتر می شود فهمید که غربی ها چرا میلیون‌ها دلار برای سوریه سازی و غارت ایران هزینه می کنند.