مرور برچسب

لندن

سفارت آمریکا در لندن تخلیه شد

تخلیه سفارت آمریکا در لندن در پی حادثه امنیتی منابع خبری انگلیس صبح امروز از تخلیه سفارت آمریکا در لندن در پی بروز حادثه امنیتی خبر دادند. نشریه دیلی میل گزارش داد که تردد به داخل و خروج از ساختمان سفارت منع شده و به افرادی که در