مرور برچسب

قیمت اوراق وام مسکن

هزینه اولیه برای گرفتن وام ۹۶۰ میلیونی مسکن

درحالی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از افزایش وام مسکن تا ۹۶۰ میلیون تومان حکایت دارد، متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید بیش از ۱۶۷ میلیون تومان پرداخت کنند. #هزینه#دریافت#وام#مسکن به گزارش افسران، یکی از مصوبات سیصد و