مرور برچسب

قاضی و وکیل

رکن قضیه مولد سازی کارشناسی است/ گلایه از روند آزمون استخدامی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت:در بحث مولدسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی من، مقوله کارشناسی‌هاست چرا که مقوله کارشناسی رکن این قضیه است. #محسنی#قوه_قضائیه به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،