مرور برچسب

فناورانه حوزه پرورش میگو

اولین رویداد ملی توسعه فناوری امید برگزار می شود

رویداد بزرگ امید با حمایت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و توسط دبیر خانه طرح محور امید در راستای دستورات مقام معظم رهبری در جهت توسعه علم و فناوری در خدمت مردم، در استان هرمزگان برگزار می شود. #فناوری#نوآوری_امید