مرور برچسب

فعالیت، هسته‌ای ایران، گروسی

ادعاهای جدید گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران

دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری: ما دسترسی و بازرسی نداریم بنابرین نمی توانیم بگوییم برنامه هسته ایران صرفا صلح آمیز است یا نه. نمی توانیم بگوییم اعلام ایران درست است یا نه چون دسترسی نداریم. ما نمی خواهیم ایران