مرور برچسب

فصل نوین

انقلاب اسلامی، رویداد و فصل نوینی بر تارک تاریخ جهانی

انقلاب اسلامی، پدیداری شگفت انگیز و یگانه است. اگر تا یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر کسی از نظرورزان سیاسی می توانست گمان برد که چه رویدادی در شرف وقوع است، اکنون که سه دهه از آن رویداد گذشته، هنوز کشف راز و رمز آن(مخصوصاً از