مرور برچسب

فساد

مضرات موسیقی از دیدگاه اسلام

1- گرایش به فساد:غنا و آواز مطرب لهوی، انسان را به سوی فساد اخلاقی می کشاند؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «غنا نردبان زنا است»؛ یعنی مقدمه آن.- بی غیرتی! امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر در منزلی چهل روز