مرور برچسب

فرمانده جهان پناه

زندگی نامه فرمانده شهید محمود جهان پناه

چهارساله بود كه پدرش در مبارزه با سوداگران مرگ جان خود را از دست داد و پس از مدتي يكي از برادرانش در دفاع از مظلومي مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دار فاني را وداع گفت . در چنين شرايط خانواده وي به اراك نقل مكان كردند و محمود با مشكلات بسيار