مرور برچسب

غنی‌سازی، خلوص بالا، رفع تحریم

اسلامی: غنی‌سازی با خلوص بالا برای رفع تحریم است

رئیس سازمان انرژی اتمی:غنی سازی‌های با خلوص بالا برای این صورت گرفته است تا تحریم ها لغو شوند، هدف قانونگذار هم همین بوده است که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گیرد. ملاک همکاری ما با آژانس، مفاد بیانیه تهران است که اسفند پارسال