مرور برچسب

علوم و فناوری

قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر جنبش های مقاومت اسلامی

مفهوم قدرت نرم در مقایسه با قدرت سخت معنا پیدا می کند که به لحاظ تاریخی معیار واقع گرایانه و مسلط قدرت ملی محسوب شده و شاخص های سنجش آن کمی و شامل مواردی چون جمعیت، سرمایه نظامی با تولید ناخالص ملی می باشد.

فناوری هسته‌ای، قدرت موشکی و حفظ ثبات منطقه‌ای از مهم‌ترین دستاوردهای ایران به روایت تحلیلگران خارجی

قدرت ایران به روایت تحلیلگران تحلیلگران خارجی ناظر بر تحولات ایران، ضمن تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی طی چهار دهه گذشته علی‌رغم‌ وجود بحران‌های فراوان، توانسته الگویی جدید برای پیشرفت معرفی کند، معتقدند که فناوری هسته‌ای، قدرت موشکی و