مرور برچسب

عقیده و فرهنگ

جامعه شناسی نسل به نسل بشر در آینه آخرالزمان

اقوامی ‌که یک عقیده و فرهنگ را دارند، از یکدیگر محسوب می شوند، در اعمال هم شریک‌اند و سرنوشت مشترکی دارند، هر چند اقوامی ‌باشند با فاصله زمانی چند قرن. در میان روایاتی که درباره ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) است روایاتی وجود دارد که از کشته