مرور برچسب

عضویت ایران

ایران به عضویت سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی در می آید

الحاق به سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی  #سازمان_توسعه_زنان#سازمان_همکاری_اسلامی#عضویت_ایران معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در راستای ظرفیت‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه زن و خانواده با رویکرد توسعه