مرور برچسب

عضویت ایران بریکس، اذعان، رسانه‌های معاند

اذعان رسانه‌های معاند به اهمیت عضویت ایران در بریکس و مقابله با هژمونی آمریکا

از بی‌بی‌سی تا اینترنشنال؛ ویژه برنامه‌ رسانه‌های ضد ایرانی درباره اهمیت عضویت ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای در بریکس و مقابله با هژمونی آمریکا: بی‌بی‌سی:بریکس می‌خواهد نفوذ کشورهای غربی را کمرنگ کند؛ ایران یک قدرت منطقه‌ای است و