مرور برچسب

عصبانیت، رسانه‌های معاند، شکست پروژه براندازی

عصبانیت رسانه‌های معاند از شکست پروژه‌ براندازی

ناراحتی و عصبانیت مجری من‌وتو‌ از شکست پروژه‌های ضد ایرانی این شبکه بهایی: هشتگ‌ها و طوفان‌های توئیتری مختلفی راه می‌اندازیم فکر کردیم کاری کردیم، در صورتی که هیچ کاری نکردیم...هیچ کاری نکردیم! از ایرانی‌های مقیم نیویورک و آمریکا هم