مرور برچسب

عدالت آموزشی

لزوم روزآمدی اطلاعات والدین برای پیشگیری از آسیب ها

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از هم‌گسیختگی بین نسلی خانواده‌ها و عدم سواد رسانه‌ای کافی والدین را از آسیب‌های بزرگ خانواده‌ها برشمرد گفت: برای برقراری عدالت آموزشی، کم شدن فاصله طبقات و همچنین روزآمد شدن اطلاعات والدین، ضرورت

راه اندازی سامانه کاتب دانشگاه آزاد / بارگذاری محتوای درسی در سامانه

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد از راه اندازی سامانه کاتب به منظور بارگذاری محتوای کلاس درس دانشجویان و برگزاری متمرکز آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد خبر داد. #سامانه_کاتب#دانشگاه_آزاد#محتوای_درسی محمد علی اکبری