مرور برچسب

صمد تاری

مادر شهید ترابیان: وقتی از فرزند شهیدم حرف می‌ زنم

مادر شهید ترابیان می‌گوید: وقتی در مورد بچه‌ام حرف می‌زنم همه جا قند در دلم آب می‌شود. می‌فهمیدم در این دنیا چقدر عذاب می‌کشد، زمانی که می‌دانم جای او خوب است دلم براش نمی‌سوزد که در جوانی رفت بلکه برای خودم دلم می‌سوزد.