مرور برچسب

صبح و عصر

سوزاندن چربی بدن به زمان ورزش بستگی دارد

یافته های دانشمندان نشان داده که زمان ورزش کردن در روز احتمالا میزان چربی سوزانده شده را تعیین خواهد کرد. #ورزش#چربیسوزی#متابولیسم#عصر به نقل از ساینس دیلی، به نظر می رسد فعالیت بدنی در زمان مناسب روز بتواند متابولیسم چربی را (حداقل