مرور برچسب

صادرات کالا

رشد صادرات کالای تولیدی در طول حکمرانی جمهوری اسلامی

حکومت پهلوی مخارج خود و کشور را از راه فروش نفت خام تامین می‌کرد. از این رو به شدت به قیمت نفت و افت و خیز بازارهای جهانی وابسته بود. جمهوری اسلامی با رویکرد مبارزه با وابستگی به نفت، توانست روز به روز این وابستگی را کاهش دهد، به نحوی