مرور برچسب

صادرات خرما

دپوی خرما حاصل عدم کارایی دیپلماسی اقتصادی

مشکلات دپوی کالا در ایران، معضلی حل نشده شلف‌های خالی فروشگاه‌های روسیه منتظر خرمای ایرانی است و ما نمی‌توانیم خرما صادر کنیم! بنیادی، نماینده مرکز تجاری ایران در مسکو: در بوشهر مقادیر عظیمی خرما دپو شده و در حال ترشیدن است در