مرور برچسب

شکسته شدن قبح مصرف سیگار

بیش از نیمی سیگار مصرفی کشور خارجی است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: ۶۵ درصد از سیگارهای موجود در کشور تولید شرکت های خارجی است. از ۷۱ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، حدود ۳۱ تا ۳۵ میلیارد نخ  را شرکت ژاپن توباکو اینترنشنال تولید می کند، حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار

آسیبهایی که مصرف سیگار به زنان وارد می کند/ تابوشکنی رسانه‌ها در نمایش مصرف سیگار

سیگار که روزگاری تابو بود، امروز به ژست روشنفکری تبدیل شده و کافی است سری به کافه‌ها و مراکز تفریحی بزنید تا از حضور تعداد زیاد نوجوانان و جوانان سیگاری تعجب کنید. به نظر می‌رسد که مصرف سیگار در میان زنان به ویژه در قشر تحصیل کرده و روشن