مرور برچسب

شهادت

قسمتی از وصیت‌نامه تکان دهنده شهید امیر حاج امینی

قسمتی از وصیت‌نامه تکان دهنده شهید امیر حاج امینی: "اگر به واسطه خونم حقی بر گردن دیگران داشته باشم،به خدای کعبه قسم از مردان بی غیرت و زنان بی حیا نمیگذرم…"شهید امیر حاج‌ امینی صاحب این تصویر بی‌نظیر و بیسیمچی گردان انصار لشکر ۲۷ محمد