مرور برچسب

شناسایی 7 هزار شرکت صوری

سال سخت برای فراریان از مالیات / فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی

اقداماتی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده، دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است #جلوگیری#فرار_مالیاتی#کلاهبرداری#دولت#سیزدهم سد کردن راه‌ها و بیراهه‌های فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی از دغدغه‌های اساسی دولت سیزدهم