مرور برچسب

شبهه، آزادی، خاتمی

شبهه‌ای که یک عمامه به سر درباره آزادی مطرح کرد؛ ‌”خاتمی” سردمدار سوءاستفاده کنندگان از…

پاسخ به شبهه لا اکراه فی الدین که از سوی محمد خاتمی مطرح شد! بیان وجوب حجاب با استفاده از آیات قرآن کریم توسط حجت الاسلام سید عباس نبوی در در برنامه وارونگی