مرور برچسب

سکوت دنیا، جنایات، رژیم صهیونیستی

سکوت دنیا در برابر جنایات صهیونیست ها

بازداشت بیش از ۳۰۰۰ فلسطینی از ابتدای سال جاری 🔹 باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰۰ فلسطینی را بازداشت کرده است. البته برای اتحادبه اروپا 3 هزار اسیر فلسطینی اهمیتی