مرور برچسب

سود قرضالحسنه 4 درصد

ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به صاحبان مشاغل خرد و خانگی و صنایع تبدیلی

سازمان بسیج سازندگی با هدف حمایت از اشتغال مشاغل خرد و خانگی و صنایع تبدیلی اقدام به ارائه تسهیلات 150 میلیون تومانی کرده است. #ارائه_تسهیلات_مشاغل_خرد_خانگی#صنایع_تبدیلی سازمان بسیج سازندگی با هدف حمایت از اشتغال مشاغل خرد و