مرور برچسب

سلیمانی ریاست کمیسیون

الزام اصلاح وضعیت تاهل و اولاد برای بانوان شاغل در شهرداری تهران

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ضمن انتقاد از عدم درج وضعیت تاهل و تعداد فرزندان برای کارکنان زن در احکام کارگزینی شهرداری، خواستار اصلاح این مسئله در احکام شد. #سلیمانی#رئیس#کمیسیون#نظارت#اصلاح#تاهل#درج#فرزند#کارمند-زن به گزارش