مرور برچسب

سرانه مصرف سیگار

همه سیگارهای الکترونیک در بازار تقلبی هستند

دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی: همه آنچه از انواع سیگارهای الکترونیک و حرارتی که در ایران است، به صورت قاچاق وارد می‌شود و تقلبی و ضرر آن‌ها بیشتر از سیگارهای سنتی است. برآوردی از میزان مصرف سیگارهای الکترونیک در کشور وجود ندارد

بیش از نیمی سیگار مصرفی کشور خارجی است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: ۶۵ درصد از سیگارهای موجود در کشور تولید شرکت های خارجی است. از ۷۱ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، حدود ۳۱ تا ۳۵ میلیارد نخ  را شرکت ژاپن توباکو اینترنشنال تولید می کند، حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار

سرانه مصرف سیگار در ایران تا ۸۰ میلیارد نخ!!

معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان آمار مصرف سالانه سیگار در میان ایرانی‌ها، گفت: برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار در ایران 80 میلیارد نخ است، در عین حال سهم هر فرد سیگاری در سال حدود ۶هزار نخ