مرور برچسب

سامانه سادا

رونمایی از سامانه مولدسازی اموال دولت امروز در وزارت اقتصاد و دارایی / امکان مولدسازی اموال سایر قوا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در مورد اموال مازاد نهادهای انقلابی و یا اموال سایر قوا، در صورتی که رئیس عالی قوه و یا سایر نهادها موافقت کنند، اموال مازاد آنها نیز مولدسازی می‌شود.