مرور برچسب

زیارت حضرت عباس (ع)

تحلیل مسئله رجعت در ادعیه و زیارات

مسئله رجعت یکی از مهمترین وجوه تمایز شیعه می باشد که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است، همچنین با رجوع به ادعیه و زیارات درمیابیم که این مسئله به قدری مهم بوده است که ائمه هدی علیهم صلوات الله در دعاهای خود به این مسئله اهتمام ویژه