مرور برچسب

زن نابینای، بلوچ، روشندلان چابهار

تلاش زن نابینای بلوچ پس از کسب مدرک دکتری، برای پیشرفت روشندلان چابهار

‏دکتر سیما رئیسی، دختر نابینای بلوچ که با حمایت پدرش تا دکتری درس خوند؛ الان‌هم شده بانی حضور، تحصیل و اشتغال دختران نابینای هم‌استانی خودش که تا پیش از این تو اجتماع نمیومدن؛ قطعا این بانوی بلوچ تجسم عینی شعار زن، زندگی و آزادی