مرور برچسب

زندگی پس از مرگ

تکلیف شهدای دست‌بریده در آخرت چیست؟

خداوند به تمام افرادی که با دستان بریده به شهادت رسیده‌اند، دو بال هدیه خواهد داد. براساس تحقیق در منابع روایی و تاریخی، تنها دو شهید را می‌یابیم که صراحتاً وجود چنین امتیازی برایشان اعلام شده است؛ آن دو شهید عبارت‌اند از: جعفر بن ابی‌طالب