مرور برچسب

زندگی مشترک

حضرت زهرا (س) الگو و اسوه برای زنان و مردان

مردم مسلمان هرچه از اسلام فاصله گرفتند بیشتر دچار انحراف شدند تا جایی که اسوه آنان فرهنگ کافران شد و زندگی آنها روز به روز به سمت منجلاب کشیده شده است. زنان و مردان شیعه باید از الگو هایی که در دین شان است پیروی کنند تا به سعادت و تعالی