مرور برچسب

زندگی در غیبت

همسر و فرزندان امام زمان (عج) چه کسانی هستند؟

انسان از ابتدای خلقت تا زمانی که در این دنیا زندگی می کند مراحلی را طی می کند که هر مرحله ای اقتضائات خاص خود را دارد. #احتمال#داشتن#همسر#فرزند#ولی_عصر مرحله کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و پیری، هر یک بخشی از عمر انسان را در