مرور برچسب

زندگی دانشجویی

عواملی که جوانان را به سوی زندگی مجردی سوق می دهد

پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی گفت: تضاد بین جوامع سنتی و مدرن سبب افزایش زندگی مستقل مجردی شده است، لذا با تقویت ابعاد مذهبی و فرهنگی تربیت فرزند، اثر تضاد این جوامع کاهش می‌یابد. #عوامل#گرایش#به_زندگی#مجردی به گزارش افسران این پژوهشگر