مرور برچسب

زندگی جمعی در برزخ

دیدار مومنین با یکدیگر در عالم برزخ

گرچه جزئیات این گونه امور به طور دقیق و کامل برای کسی به خوبی روشن نیست، ولی در برخی روایات آمده که مؤمنان در عالم برزخ همدیگر را دیدار می‌کنند و ملاقات‌های با هم دارند و در یک جا جمع هستند. #دیدار#مومنان#عالم#برزخ کسی به امام