مرور برچسب

زندگی به صورت ناشناس

آیا تا به حال کسی از محل زندگی امام زمان(عج) اطلاعی داشته است؟

اصولاً باید توجه داشت که اگر در موضوع غیبت، اینگونه نقاط مکتوم بماند، ایجاد شکّ و شبهه ای نمی نماید؛ چنانکه روشن شدن آن نیز در ثبوت و اثبات اصل غیبت مداخله ندارد؛ و وقتی غیبت شخصی امام(عج) و مخفی بودن ایشان معقول و منطقی باشد (چنانکه هست و